Όμιλος Εταιρειών Olympios

Αγία Παρασκευή


Σταθερά βήματα ανάπτυξης, οδηγός στην ψηφιακή εποχή

Ο Όμιλος Εταιρειών Olympios, έχοντας υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία πάνω από 120 έργα διαχείρισης κι εκσυγχρονισμού δικτύων υδατικών πόρων, και με ισχυρές συνεργασίες σε Ελλάδα κι εξωτερικό, συνεχίζει να επεκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα των έξυπνων πόλεων.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση βρίσκει τον Όμιλο στην πρώτη γραμμή, να πρωτοστατεί στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύνθετων και βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων στους τομείς της ενέργειας, της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της άρδευσης, του περιβάλλοντος και των έξυπνων πόλεων.

Ο Όμιλος Εταιρειών Olympios:

• Αναπτύσσει και υιοθετεί έξυπνες και καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής, συγχρονίζοντας τους τομείς του Information Technology και του Operational Technology, καθοδηγώντας τους πελάτες του στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα στους τομείς εξειδίκευσής του.

• Μελετά, σχεδιάζει, υλοποιεί, λειτουργεί και συντηρεί δημόσια και ιδιωτικά έργα, παρέχοντας τεχνολογικό εξοπλισμό και προϊόντα λογισμικού, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες για συστήματα τηλεμετρίας, τήλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού, ανάλυσης δεδομένων, ηλεκτρομηχανολογικού, βιομηχανικού και υδραυλικού αυτοματισμού, ασφάλειας, τηλεματικής και πληροφορικής.

• Υλοποιεί σύνθετα έργα για Έξυπνες Πόλεις, συνδυάζοντας την υψηλή τεχνογνωσία του σε Smart και AMR Devices, Smart Networks, WebGIS, Mobility, Internet of Things, AI και Big Data, με την επιχειρηματική του εμπειρία στους τομείς της ενέργειας, της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της άρδευσης, της διαχείρισης απορριμμάτων, των μεταφορών και του περιβάλλοντος.

Η αξιοπιστία του Ομίλου Εταιρειών Olympios βασίζεται στην πολυετή εμπειρία της διοίκησης, στην άριστη κατάρτιση των επαγγελματιών που στελεχώνουν τις εταιρείες του, στη διαρκή μελέτη και κατανόηση των τεχνολογικών εξελίξεων και σε ένα ισχυρό δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών. Η εξέλιξή του διαμορφώνεται με γνώμονα την καινοτομία και την υλοποίηση βιώσιμων, διατομεακών έργων μεγάλης κλίμακας με τον ευρύτερο δυνατό κοινωνικό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό.